Wykorzystaj ciepło z najbliższego otoczenia i znacząco obniż koszty ogrzewania – nawet o 50% względem kotłów gazowych.

Teraz jest to możliwe dzięki bardzo wydajnym i efektywnym pompom ciepła Innova, typu powietrze-woda.

Pobierają one energię zgromadzoną w powietrzu otoczenia w granicach nieruchomości lub w powietrzu wyrzutowym, a następnie przekazują ją do wodnego systemu centralnego ogrzewania domu czy firmy. Stamtąd rozprowadzane są po pomieszczeniach poprzez klimakonwektory, grzejniki niskotemperaturowe lub system podłogowy.

Powietrzne pompy ciepła dają poczucie bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ  pozwalają być niezależnym od paliw kopalnych. Zamiast stosować do ogrzewania podatne na wahania cen węgiel, olej opałowy bądź gaz ziemny za pomocą pomp ciepła możemy wykorzystać energię z najbliższego otoczenia. 

Sprawdź modele Innova

Nordic Entire